Badania Patentowe do wniosków o dofinansowanie

Występując z wnioskiem o dotację z programów unijnych lub krajowych oferowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy wykazać, iż wdrożenie rezultatów projektu nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

Od pięciu lat specjalizujemy się w opracowywaniu raportów z badania czystości patentowej na potrzeby wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich i krajowych. Posiadamy własne know-how uwzględniające na bieżąco uwagi ze strony ekspertów NCBiR, pozwalając przygotowywać szybko akceptowalne raporty.

Przygotowywany na państwa potrzeby raport pozwala także na wykazanie nowości i poziomu innowacyjności przedmiotu projektu.
W ramach ustalonego wynagrodzenia przygotowujemy także odpowiedź na ewentualne uwagi ze strony ekspertów.
Ponadto oferujemy aktualizację raportów w przypadku gdy konieczne jest ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie.