Ochrona nazw, logo, znaków towarowych

Jeśli chcesz ochronić nazwę swojej firmy, domenę, nazwę produktu, hasło reklamowe, czy określone grafiki lub symbole je oznaczające, może je zarejestrować jako znaki towarowe.

Co daje ochrona znaku towarowego:

 • wyłączność na stosowanie zarejestrowanego oznaczenia dla wybranych towarów i możliwość zakazania stosowania oznaczeń podobnych
 • ochronę przed zarzutem naruszenia cudzych praw
 • ochronę domeny internetowej i możliwość zakazania posługiwania się domenami podobnymi dla podobnych produktów,
 • możliwość wnoszenia jako aportu do spółek lub licencjonowania oznaczeń na rzecz podmiotów współpracujących

Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną znaków towarowych w tym

 • rejestracje oznaczenia w Polsce, na obszar Unii Europejskiej
 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw do znaku
 • reprezentację w postępowaniach spornych

W ramach ochrony znaków towarowych  oferujemy

 • analizę oznaczenia i dobór najlepszej formy ochrony
 •  badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego
 • opracowanie wykazu towarów i usług
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia
 • reprezentacje w postpowaniu przed  urzędami
 • pomoc z uzyskaniu ochrony poza granicami RP