Ochrona wynalazków, wzorów użytkowych

Jeśli masz pomysł na nowy produkt, sposób wytwarzania, narzędzie można go chronić jako wynalazek lub wzór użytkowy.

Przeprowadzimy cię przez cały proces opracowania dokumentacji i rejestracji przed Urzędem Patentowym RP jak i przed organami międzynarodowymi a z pomocą współpracujących Kancelarii zapewniamy także obsługę poza granicami Polski. Możemy pomóc w ochronie rozwiązania na obszarze  Europy czy USA.

W zakresie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oferujemy:

  • analizę stanu techniki i ocenę zdolności patentowej wynalazku oraz zdolności ochronnej wzoru użytkowego
  • opracowanie  dokumentacji i dokonywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów
  • prowadzenie postępowania aż do uzyskania prawomocnej decyzji

DLACZEGO WARTO CHRONIĆ swoje pomysły:

  • uzyskujesz wyłączność na stosowanie rozwiązania na terytorium w którym chronisz swoje rozwiązanie
  • zabezpieczasz się przed zarzutem naruszenia cudzych praw albo kopiowania pomysłów
  • możesz skorzystać z niższego opodatkowania dochodów dzięki uldze IP BOX
  • budujesz wartość firmy a chronione prawo może być np. przedmiotem aportu do spółki lub zabezpieczenia kredytu.

Jeśli twój pomysł to nowa forma produktu – możemy go chronić jako wzór przemysłowy.
W zakresie wynalazków i wzorów użytkowych prowadzimy także postepowania  sporne.
Możem pomóc gdy ktoś narusza twoje prawa lub spotykasz się z zarzutem naruszenia cudzego patena lub prawa ochronnego.